VadeVi
La vinya és el quart conreu predominant a Catalunya

A Catalunya hi ha 60.839 explotacions agràries i 1.147.532 hectàrees de superfície agrícola utilitzada (SAU) que ocupen el 36% del territori català. Segons l’Idescat i l’INE, l’any 2009 les explotacions agràries de Catalunya representen el 6,1% del conjunt de l’estat espanyol, i el 4,8% de la SAU. La dimensió mitjana resultant de les explotacions amb SAU és de 19,5 hectàrees (ha). El 70,9% de les terres llaurades de Catalunya, 792.425 hectàrees, són de secà i el 29,1% són de regadiu. Els conreus predominants són els cereals per a gra (370.803 ha), seguits de l’olivera (101.236 ha), els conreus farratgers (90.387 ha) i la vinya (61.391 ha).

L’any 2009 es van treballar 15.829.865 de jornades a les explotacions agràries catalanes. D’aquestes, un 62,7% eren treball familiar, un 25,3% mà d’obra assalariada regular, un 9,7% mà d’obra assalariada eventual i un 2,3% mà d’obra d’autònoms i empreses de serveis.

Resultats territorials
Les comarques de Ponent i les Terres de l’Ebre agrupen el 51% de les explotacions del sector agrari català. En l’àmbit comarcal, el Segrià és la comarca amb un major nombre d’explotacions agràries, amb 5.974, seguida del Baix Ebre i el Montsià. També pel que fa a la superfície de SAU, l’àmbit de Ponent agrupa un 29,3% del total de la SAU, amb el Segrià i la Noguera com a principals comarques.

Dintre de la SAU, el 69% de la superfície correspon a terres llaurades i el 31% restant a pastures permanents. L’àmbit de Ponent és on hi ha més terres llaurades (38% del total de Catalunya), i a les comarques Pirinenques predominen les pastures permanents, que suposen el 54% del total.

Pel que fa a la proporció entre secà i regadiu de les terres llaurades, és també l’àmbit de Ponent, juntament amb les Terres de l’Ebre, on hi ha la proporció de regadiu més elevada, amb un 41,5% i un 40,3%, respectivament. A l’altre extrem trobem les Comarques Centrals i el Penedès on només l’1,5% i l’1,9% de les terres llaurades són de regadiu.

Conreus
Els cereals per a gra, com a conreu herbaci predominant, es localitza principalment a la Noguera (46.573 ha) i la Segarra (37.302 ha); els farratges, al Segrià (10.927 ha) i Osona (10.276 ha); els conreus industrials a l’Alt i Baix Empordà (1.914 i 1.047 ha respectivament); les hortalisses, al Baix Camp (976 ha) i al Baix Llobregat (859 ha); les lleguminoses, al Baix Empordà (159 ha) i el Solsonès (137 ha) i la patata a la Selva (118 ha) i el Maresme (100 ha).

El principal conreu llenyós, l’olivera, es localitza majorment a les Terres de l’Ebre (45% del total) i a l’àmbit de Ponent (35% del total), sobretot a les Garrigues i al Baix Ebre. Pel que fa a la vinya, es concentra en els àmbits del Penedès (44%), principalment a l’Alt Penedès i al Camp de Tarragona, seguit de les Terres de l’Ebre. Els fruiters de fruits secs ocupen el tercer lloc en extensió, amb un total de 53.353 ha, repartides principalment pel Camp de Tarragona (17.170 ha), l’Àmbit de Ponent (16.211 ha) i les Terres de l’Ebre (15.720 ha).

Règim de tinença i mà d’obra
Les terres en propietat són majoritàries a Catalunya: un 57,5% de la superfície de SAU és de propietat, un 30,8% d’arrendament i un 11,8% de parceria. Les Comarques Gironines i l’Àmbit Metropolità són els únics territoris on l’arrendament supera el règim de propietat, amb una proporció màxima a les Comarques Gironines on la superfície SAU arrendada representa el 49,2% del total enfront del 40,7% de la propietat. Per altra banda, a les Terres de l’Ebre es registra el major percentatge de propietat (68,3%).

Les persones que van participar, amb més o menys jornades, en les feines pròpies de les explotacions agràries, es concentren també a l’Àmbit de Ponent, amb un total de 42.276 persones (29% del total de treballadors de Catalunya). A les Terres de l’Ebre hi treballen 35.202 persones (24%) i al Camp de Tarragona hi ha 24.954 persones empleades en el sector (17%).


LES VINYES DE L’ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA DEL PIRINEU, A OLOPTE, AMB EL CADÍ AL FONS FOTO: JOAN NEBOT

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa