Un molí de vent d'un parc eòlic de la Terra Alta
Un molí de vent d’un parc eòlic de la Terra Alta | Wikipedia

!--akiadsense-->

La Denominació d’Origen Terra Alta ha guanyat el recurs presentat davant el jutjat per la negativa de l’empresa adjudicatària de la ZDP (Zona de Desenvolupament Prioritari) a incorporar la documentació d’adjudicació de la ZDP a l’expedient del contenciós administratiu en marxa. La DO ha batallat durant els darrers mesos perquè aquesta documentació formés part de l’expedient del contenciós, ja que es considera de gran rellevància per a la resolució del cas.

Amb l’admissió del Tribunal a debatre l’acord d’adjudicació del concurs de la ZDP, la DO Terra Alta dona un nou pas endavant en la seva lluita contra la massificació eòlica. En aquest nou escenari, el Tribunal permetrà debatre no només si l’autorització ambiental de les instal·lacions és legal o no, sinó que, a més, l’empresa promotora haurà de justificar davant els magistrats que ha donat compliment a tots els requeriments que es desprenen de l’acord d’adjudicació.

Context

La comarca de la Terra Alta, amb una extensió de 700 km2 i 12.000 habitants -el 0,16% del total d’habitants de Catalunya- suporta actualment el 25% de l’energia eòlica que es genera a Catalunya. Avui dia, a la comarca de la DO Terra Alta hi ha 148 aerogeneradors en funcionament i, en cas de portar-se a terme els 96 més en tràmit, el percentatge es veuria incrementat en un 65%.

El Consell Regulador es mostra plenament a favor de les energies renovables, però demana també defensar el seu paisatge, eix de construcció d’un potent projecte de desenvolupament enoturístic, entre altres motius perquè, després de més de 10 anys amb projectes eòlics en funcionament a la comarca, ha quedat demostrat que l’aportació d’aquests projectes a la Terra Alta és pràcticament nul·la, i que, a més, no s’està complint ni amb els objectius previstos per la Generalitat de Catalunya ni amb les promeses fetes pels promotors.

Nou comentari

Comparteix