VadeVi
Pinell de Brai rep més de 466 mil euros per rehabilitar el celler de la Cooperativa

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Bertran, han presidit l’acte de signatura dels convenis del Programa Pilot 2009 de Desenvolupament Rural Sostenible entre el DAR i els municipis de Pinell de Brai, Arnes, i Batea.

En concret, s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Pinell de Brai per a la rehabilitació del celler i molí de l’oli de la Cooperativa de Pinell de Brai, l’objectiu del qual és l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent per a l’ús propi de l’edifici i l’activitat complementària de visita turística, i la rehabilitació de l’edifici en l’àmbit del recorregut turístic. Aquest conveni té per objecte atorgar un ajut econòmic a l’Ajuntament de Pinell de Brai per tal de sufragar l’execució de les obres i actuacions relatives a aquest projecte, previst amb una inversió de 466.876 euros.

D’altra banda, s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Batea per a dur a terme un projecte de recollida i tractament de biomassa, amb una inversió prevista de 640.000 euros, l’objectiu del qual és establir quin és el cost dels treballs forestals que s’han de realitzar per tal d’extreure del bosc i dels camps de conreu la biomassa forestal i agrícola, per a poder, posteriorment, transformar-la en estella i utilitzar-la com a combustible en plantes industrials o en consums domèstics.

I amb l’Ajuntament d’Arnes, s’ha signat un conveni que servirà per a la concessió d’un ajut per al cobriment del mercat municipal, amb una inversió prevista de 221.689 euros. En aquest espai, es realitza el mercat setmanal del municipi.

L’any 2007 es va aprovar la Llei 45/2007 per al desenvolupament sostenible del medi rural, la qual té per objectiu establir mesures per a afavorir el desenvolupament sostenible del medi rural, així com les condicions bàsiques per a garantir la igualtat de tots els ciutadans. Totes les actuacions que es realitzin a l’empara d’aquesta llei seran recollides i coordinades en un Programa de Desenvolupament Rural Sostenible que tindrà caràcter plurianual, i que serà sotmès a informe del Consell per al Medi Rural, que integra a l’Administració central, les Comunitats Autònomes, i les Entitats locals.

La plena aplicació de l’esmentada Llei es veurà molt afavorida amb l’execució d’experiències pilot de desenvolupament sostenible de les zones rurals seleccionades a l’efecte, que serviran de referència per a una aplicació ulterior generalitzada.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) van firmar el novembre de 2009, a Madrid, un conveni marc de col·laboració per al desenvolupament del Programa Pilot 2009 de Desenvolupament Rural Sostenible (PDRS Pilot 2009) a les zones de la Terra Alta, Garrigues – Segrià Sud, Segarra, Pallars Sobirà, i zones ZEPA estepàries de Lleida (Conveni Marc MARM-DAR).

D’altra banda, el MARM i el DAR van subscriure, a Madrid, el desembre de 2009, un conveni específic de col·laboració a fi de delimitar les zones rurals d’aplicació del PDRS Pilot 2009, les actuacions concretes que s’havien d’efectuar per al desenvolupament de l’esmenta’t Programa, així com els termes, terminis i condicions en què hauran d’executar-se. El pressupost total d’aquest programa pilot 2009 és de 9.650.000 euros.


Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa