VadeVi
El recurs contra el Vinseum denuncia irregularitats administratives

El recurs interposat contra el Vinseum i que ha causat l’endarreriment de la remodelació de l’espai denuncia irregularitats administratives per part dels seus responsables. Un dels participants del concurs, la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Nebraska, Óbal i Punt TV, va informar el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) d’una sèrie de suposades irregularitats.

Segons el document, a què ha tingut accés Vadevi, l’UTE denuncia que es va presentar al concurs per obtenir el contracte del Lot B, corresponent a la producció audiovisual de la reforma del Vinseum. En un primer moment, segons la documentació aportada, haurien aconseguit la millor puntuació.

Una mesa configurada ‘no correctament’

Posteriorment, es va repetir el procés per “reconsiderar” les puntuacions de la Mesa de Contractació. Una mesa que, d’altra banda, l’UTE denuncia que “no es va configurar correctament“, ja que els seus integrants, diuen, formen part, alhora de l’entitat que adjudica el concurs. La Mesa de Contractació, a més, consideren que s’havia fet un informe de valoració que contradiu “l’establert al plec de prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives particulars”.

L’informe, a més, va ser signat per un membre de la Mesa de Contractació, en contra del que estipula l’article 326 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). En aquest sentit, també apunten el que consideren una “evident i flagrant manca de motivació respecte de les puntuacions atorgades”. L’acta de la Mesa de Contractació, de data 05/09/2022, a més, no hauria de ser vàlida, segons els recurrents, perquè “no es justifica la seva realització“.

El Vinseum no acceptava les al·legacions

En qualsevol cas, finalment, la licitació va anar a parar a una altra de les candidates que, en aquest cas, havia rebut la tercera millor puntuació. A la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte, a més, no s’indicaven “els recursos, si és el cas, a interposar“. Un fet que, segons l’escrit no saben si va ser “intencionadament o no“, però que va en contra de l’article 88.3 de la Llei 29/2015 de règim jurídic de les administracions públiques, que estipulen que cal expressar quins recursos es poden presentar i en quin termini. “Potser no volien donar idees o mala fe”, conclouen en aquest punt.

En intentar recórrer aquesta decisió, Nebraska, Óbal i Punt TV es van trobar, comenten, amb què “el Vinseum no acceptava les seves al·legacions” perquè les actes no poden ser impugnades. És per totes aquestes “irregularitats” en la qual fonamenten la petició de nul·litat del procés d’adjudicació. Finalment, apunten també, el procediment no va ser objecte de publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Per tot plegat, els recurrents consideren que es van vulnerar “els principis de no-discriminació i transparència” en la valoració de les diverses ofertes licitadores, cosa que hauria hagut de dur o bé a tornar el procediment a aquell moment perquè la valoració tècnica “es realitzés degudament” o bé a anul·lar tot el procediment i repetir-lo, decisió que el Vinseum va prendre pel seu propi compte sense esperar cap resposta al recurs.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa