Aquest dimecres 26 de maig s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el DECRET 21/2021 de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de la nova Administració liderada pel President Pere Aragonès. Finalment queda organitzada en catorze departaments, entre els quals, el liderat per la republicana Teresa Jordà, que passa a anomenar-se finalment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en substitució de l’antic DARP.

A aquest departament, que donarà empara al sector vitivinícola de Catalunya, li correspon l’exercici de diverses atribucions en els següents àmbits:

 • La planificació i qualitat ambiental, així com les polítiques davant el canvi climàtic.
 • L’aigua.
 • Els residus.
 • Els serveis meteorològics.
 • L’energia i l’impuls de les energies renovables.
 • El medi natural i la biodiversitat.
 • Les polítiques d’agricultura.
 • Les polítiques de ramaderia.
 • Les polítiques de pesca i afers marítims.
 • Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial.
 • El desenvolupament del món rural.
 • La gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
 • Els boscos.
 • La indústria agroalimentària i les polítiques d’alimentació.
 • Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

D’altra banda, l’Institut Català de la Vinya i el Vi, l’INCAVI – i així ho confirma el mateix decret-, seguirà adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Nou comentari

Comparteix