VadeVi
Els tres perfils de consumidor de vi, segons la ciència

Segons un estudi elaborat pel Laboratori d’Anàlisis de l’Aroma, Sabor i Enologia de La Rioja, els consumidors de vi es distingeixen, en general, a partir de tres perfils, configurats a partir de tres dimensions que en determinen l’experiència en beure’n, i que modulen i són modulats alhora pels seus nivells d’implicació i experiència.

Publicat a la revista ‘Food Quality and Preference’, el treball suposa un canvi respecte la majoria d’estudis clàssics sobre consumidors. Aquests, normalment, fan medicions en una escala lineal i amb una sola dimensió que inclou la qualitat, l’acceptabilitat i la preferència per un producte de cada persona.

Segons la implicació i el coneixement sobre el vi, es tenen en compte unes dimensions o unes altres | Foto: Jordi Play

Aquest enfocament, consideren els autors d’aquest estudi, no és lineal, ja que les diferències en l’experiència amb el producte van molt més enllà i, per entendre-ho bé, cal conèixer la interacció del producte amb el consumidor tenint en compte, també, el context. És per això que han mirat d’introduir nous conceptes, provinents d’un model dissenyat el 2008 per avaluar l’experiència en el disseny d’automòbils.

El model considera l’experiència una combinació de dimensions que es pot explorar medint les respostes cognitives, afectives i sensorials. Per aquesta raó, l’estudi va voler comprendre el consumidor de vi amb el marc teòric creat a partir de l’experiència i identificar els components bàsics de l’apreciació del vi entre consumidors que tenen nivells diferents tant d’implicació com d’experiència.

L’experiència de beure vi combina diversos aspectes amb combinacions diferents

A l’estudi preliminar, es van identificar grups de consumidors amb aquests nivells diferents i, després, es van fer sis grups amb 43 consumidors i professionals, en categories diferents segons la implicació i l’experiència.

Entre els resultats, en destaca que l’experiència del consumidor és resultat de les experiències abans, durant i després del consum, i que l’experiència i implicació determinen el pes de cadascuna de les dimensions estudiades. Per exemple, els consumidors amb implicació baixa afavoreixen les dimensions sensorial i afectiva mentre que els experts tenen molta més tendència a les dimensions sensorials i cognitives. Els altament involucrats, finalment, oscil·len entre les tres dimensions.

Aquest estudi, en definitiva, posa de relleu com d’important és la multidimensionalitat a l’hora de comprendre l’experiència del consumidor més enllà dels paràmetres emprats habitualment.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa